Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H O U I)

DEEL IV.

Vervolg Leerredenen (le—5e bundel).

Bladz.

„Ais ziende den Onzienlijke". . 1

De getuigenis van den Apostel Paulus voor de opstanding des Heeren. 23

De hemelvaart des Heeren tl

De kerk, de schepping des Heiligen Geestes . . .... 60

Het lijden der natuur . . 81

Het Godsrijk in gelijkenissen 98

De Hervorming 123

De Engelenzang 144

Christus onder de Heidenen, de hope der heerlijkheid .... . Kil

Na den Sabbat 179

De Pinkstertaai 193

Jeruzalem's verlossing onder Hiskia, een waarschuwend voorbeeld

voor Nederland '210

Onze toevlucht 232

Eene leering over het vasten 245

Simeou 267

Het begin 284

Sluiten