Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan dit: gij onnutte dienstknecht, en uw talent zal hij van u wegnemen en geven aan den getrouwen. Belijders van Jezus naam, de wereld ziet op u. Dat zij in u vinden de kinderen des koninklijks, het zout der aarde, het licht der wereld. Gezegenden des Vaders, weest tot een zegen voor de wereld. Het is uwe roeping, uwe heerlijkheid, uwe toekomst. Zie hier uw troost en uwe kracht. Uw werk is niet ijdel in den Heer. De Heer is nabij en zijn loon is met hem. Hij komt om zijn koninkrijk hier op aarde in bezit te nemen. Hij komt ten gerichte en ter verlossing. Hij komt als de bruidegom zich met de gemeente, zijne bruid, vereenigen. Houdt u bereid. Dat uwe lendenen omgord en uwe lampen brandende zijn. Ziet, deze Jezus, die van ons is opgenomen in den liemel, zal alzoo lcomen gelijkerivijs wij hem naar den hemel hebben zien henenvaren. Mogen wij allen kunnen zeggen: Ja kom, Heere Jezus. Amen.

Sluiten