Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorwaar, gij zult vinden. Vinden! Hoe? Door tot Jezus Christus te gaan, hem te aanschouwen. Wendt u tot Christus, ondervraagt hem, ziet op hem, ziet op hetgeen u voor oogen is, zijne menschelijke verschijning, zijne openbaring in het vleesch. Aandachtig gadeslaande den Zoon des menschen, zult gij ten slotte in hem vinden het eeuwig woord, het woord dat God was en vleesch is geworden. Eerst staart gij op zijn kruis, maar dan ontdekt gij in en achter dat kruis zijne heerlijkheid. Den zoon des menschen kunt gij niet aanschouwen, of gij zult in hem vinden, vroeg of laat, maar zeker, den Zoon van God, zittende ter rechterhand Gods en komende op de wolken des heme 1 s. Amen.

IV.

n i

Sluiten