Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgeworpen. Maar toch, die den naam van Jezus Christus kent en belijdt, heeft den onfeilbaren proefsteen. Zoekt dan zijne kennis en belijdt zijnen naam. Kent en belijdt Jezus Christus den in het vleesch gekomene, belijdt hem met eenvoudigheid, met zachtmoedigheid, met wijsheid, met kracht. Uwe belijdenis zal gezegend worden. Aan de waarheid en aan hen die de waarheid belijden behoort de toekomst der wereld, de toekomst der kerk, ook der onze; niet aan hen die niet belijden, zij gaan op aan den hemel als vurige luchtgestalten en ziet, zij zinken neder als vallende sterren. De dwaling heeft eeue ure, de waarheid de eeuwigheid. God geve ons de overwinning. Hij zal ons die ge\ en, zoo wij volharden tot den einde toe. God geve ons getrouwheid en wij zullen overwinnen. Amen.

Sluiten