Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betere wijze te verkrijgen. Veel, veel moeten wij verliezen schijnbaar prijs geven, om alles te herwinnen; verarmen moeten wy ons om rijk te worden. Ziet, dit wil God ons leeren in dezen tijd: tot de eenvoudigheid des geloofs terug te keeren. Dan zijn wij ware protestanten, ware Hervormden. Gij moet kunnen antwoorden met den Heidelbergschen catechismus, op de vraag: ,Waarom wordt gij een Christen genaamd?" - met: omdat ik mij aan het gezag der H. Schrift onderwerp; maar: «omdat ik door het geloof een lidmaat van Jezus Christus en zijner zalvinge deelachtig ben." Zoo ontstaat de belijdende gemeente, die de Hervormers gewild en gezocht hebben, die gemeente waarvan geschreven staat dat de poorten der helle niets tegen haar vermogen. Amen.

Sluiten