Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sterven! Sterven van dat kind! Dat kan zij niet zien. Alles ontberen, honger en dorst dulden, kon het zijn, met haar hartebloed haar kind laven, dat kan zij. Maar hem zien sterven, dat kan zij niet. Angstig als de hinde speurt zij rond, spitst het oor; niets hoort zij, niets ziet zij op de gloeiende vlakte. Ja een struik; eenig heestergewas; eenige bloeiende doornen; zij geven een weinig schaduw, een schaduw, niet veel meer als wat spottenderwijze in de fabel van Jotham van den doornenbosch vermeld wordt, dat de doornenbosch zeide tot de boomen: „Indien gij mij in waarheid tot een koning over u zalft, zoo komt, vertrouwt u onder mijne schaduw" (Kicht. IX: 15); maar dat die schaduw, hoe luttel ook, die bloei van doornstruiken, hoe schamel ook, wijzen op eenige vochtigheid van den grond, op een beek, een bron wellicht... ach, de arme moeder denkt er niet aan ; met het breken van het oog van haar kind, is ook haar moederlijke zienersblik verduisterd; zij ziet slechts de struiken en de schaduw en het laatste dat zij voor haar stervend kind doen kan, is, met eene laatste inspanning der inzinkende krachten, hem optillen en half dragen, half slepen naar de struiken heen, opdat zijne laatste ademtochten minder benauwd, zijn laatste gevoel minder brandend zij. Zoo legt zij hem neder onder de struiken om hem het sterven te verlichten. Nu kan zij niets meer voor hem doen; nu wendt zij zich ijlings af; den doodsnik kan zij niet hooren, den doodstrijd niet zien. Zoo ver zij kan, om hem niet te zien en toch binnen zijn bereik te zijn, „afgaande zoo ver, als die met den boog schieten", verwijdert zij zich en zit neder en heft hare stem op en weent.

Zij heft hare stem op en weent. Dat is het eenige wat de stilte der woestijn breekt. De klagelijke stem der eenzame moeder, van alles beroofd, van haar zoon, van haar toekomst, van haar geloof. Wie zal haar hooren ?

Wie zal haar hooren ? Bidden kan zij niet, hoe zal zij verhoord worden ?

Wie zal haar hooren?.... Wat hoort zij? Wat opent zij

Sluiten