Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen vergeten en als vrucht van mijne ervaringen in uw midden niets dan eene liefelijke stemming van dankbaarheid achtergelaten. Ik scheid van u, zonder te weten dat er iets is jegens één uwer en van één uwer jegens mij, dat nog zou moeten verzoend worden. Vergeving hebben wij noodig van elkander, vergeving allen- te zamen van God. De banden die in hem gelegd zijn blijven. Ik hoop u weer te zien. En gij, wanneer ik van u verwijderd zal zijn en een nieuwen moeilijker werkkring inga, o vergeet mij niet, mijne vrienden. Mijne vrienden, vergeet mij niet in uw gebed. En ook gij zeiven, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in liet werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heer (1 Cor. XV: 58).

Van u, mijne waarde en geachte ambtgenooten in deze gemeente, scheid ik ook met een gevoel van dankbaarheid. Daar is groot verschil tusschen ons. Wij behoeven dat niet te bedekken en hebben liet ook niet bedekt. Verschillend ook zijn de betrekkingen tusschen ons. Ik tel onder u vrienden, die thans geen bijzonder woord van mij zullen verwachten. Maar tusschen ons allen bestaat thans, ik hoop en geloof het, een band van onderlinge waardeering, die niet anders kan zijn dan de vrucht van oprechtheid. Veel heeft mij ons samenzijn geleerd. Waar steeds meer op scheiding wordt gedrongen en afbakening van partijen of richtingen wordt begeerd, heeft mij dit samenzijn en werken in eene gemeente van zoo verschillende arbeiders geleerd dat alle die scheidsliniën willekeurig getrokken zouden zijn, dat het Gods weg is, een weg dien wij niet gemaakt hebben, de verschillen naast elkander te laten bestaan, en dat de verbinding wellicht nader bij is dan wij denken. Maar zij wordt niet gemaakt, zij moet ontstaan. Zij komt niet van beneden, maar van boven. Hebt dank voor de mij betoonde toegenegenheid en dienstvaardigheid. Houdt mij in vriendelijk, broederlijk aandenken en ontvangt allen mijn liartelijken heilwensch en bede. God zegene u en de uwen en zegene de gemeente door u en u in de gemeente.

Sluiten