Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de sterke mannen zich krommen, te mogen juichen: „Dood, waar is uw prikkel; graf, waar is uwe overwinning?" Dit en nog meer is het, als wij zijn in de dingen des Vaders.

In de dingen des Vaders! Des Vaders, die in de hemelen is! Als wij tot den Onzienlijke mogen spreken: Onze Vader, mijn Vader!

Onze Vader, mijn Vader. Kunnen en mogen wij alzoo spreken? Het zou niet in ons liart zijn opgekomen, indien daar het woord niet ware gesproken door dien mond, in den tempel te Jeruzalem. Niet, dat God geen Vader ware; niet dat Hij het geworden zou zijn; niet dat er eenige verandering of schaduwe van ommekeer zou zijn bij den Heilige. Maar wij wisten het niet, wij konden het niet weten. Onze ervaring is daarmede te veel in strijd. Wat wij zien, zegt het ons niet; wat wij gevoelen, leert het ons niet. Wij staan zonder antwoord vóór het probleem van ons leven, vóór het mysterie van den dood, vóór den onbegrepen zin van de klagende en de aanklagende stem in ons binnenste. Ziet het aan alle de natuurlijke godsdiensten van alle volkeren, die de openbaring in Jezus geschied niet kennen, beschaafde en onbeschaafde beide. Wij begrijpen het dualisme van alle die godsdiensten: vertolking is het van de dubbele stem die in 's menschen hart gehoord wordt, maar die niet tot eenstemmigheid komt, de stem die daar zegt: „Vrees" en de stem die daar zegt: „Hoop." Tot eenstemmigheid konden zij niet komen zoolang de dood niet overwonnen was en de zonde niet verzoend. Opgeheven kan dat dualisme worden in het denken der wijsgeeren, maar in de werkelijkheid des gewetens keert het immer terug. Wij kunnen, wij mogen zeggen: „Vader, mijn Vader." Wij kunnen het, omdat het probleem van ons leven ons opgelost is in het zijne. Wat uit het diepste van het hart van den jongeling als waarheid opwelde, heeft zich niet verloochend in zijn leven en bleef de kracht waardoor hij overwon. Overwon. Wat overwon? Wij mogen liever vragen: wat niet? „Ik heb de wereld overwonnen," sprak hij in den nacht waarin hij werd overge-

Sluiten