Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U zijn afgeperkt van God!

Maar zijn wegen, zijn beleid,

Zijn omhuld in donkerheid!

Tuig het, Isrel! wien Hij stelde Tot een toonbeeld van gena!

Wien zijn aangezicht verzelde,

Dien Hij weidde, vroeg of spa! Ge ondervondt Zijn heilgebied,

Maar het Wezen zaagt gij niet!

En gij, voorwerp zijner zorgen,

Godskerk over de aard verspreid!

In uw Heer en hoofd verborgen.

Spreidt ook gij geen heerlijkheid, Aardschen glans noch macht ten toon! Gantsch inwendig zijt gij schoon!

Kleinste van Judea's steden!

Ja, ook gij getuigt hiervan!

Want uit U is voortgetreden,

Die alleen verlossen kan!

Die van ouds is uitgegaan,

Die nooit aanving te bestaan!

Loof dien Spruit, gij uitverkoren,

Gij verborgen Bethlehem!

Looft dien Heerscher, U geboren,

Burgers van Jeruzalem!

Looft gij, heemlen! loof gij, aard!

God in 'tvleesch geopenbaard!

Sluiten