Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Worden niet vijf muschjes voor twee halve penningen verkocht*)? En niet één van hen is voor God vergeten. 7. En zelfs de haren nws hoofds zijn allen geteld. Vreest dan *) niet: gij hebt meer waarde, dan vele muschjes."

Bij de gedachte aan de toekomst, die de discipelen persoonlijk wacht wordt het hart van Jezu8 bewogen. Het ot dat hun deel zal worden, schijnt ze Hem nog dierbaarder te maken. Vandaar deze aanspraak vol teedere liefde: u, mijne vrienden. Deze woorden heeft Lukas zeker met verzonnen; en als Mattheus, bij wien zij ontbreken (10:28 en verv.), dezelfde oorkonde als Lukas gebruikt had zou hij ze ongetwijfeld niet weggelaten hebben Olshausen is op het vreemde denkbeeld gekomen, dat de persoon die in de Gehenna kan werpen, niet God, maar duivel is; alsof de H. Schrift ons leerde, den duivel te vreezen, en niet veeleer, hem te wederstaan (1 Petr. 5:9oh. 4:7). De Satan verleidt tot het kwade; maar God' alleen werpt in de Gehenna. — De Mss. verdoelen zich tusschen de vormen (Aeolisch-Dorisch volgens

uleek), cc7tqkt£vóvtqv (een corruptie van den voorgaanden) en ammmbrm (regelmatige vorm). - De uitdrukking Gehenna beteekent eigenlijk: Dal van Hinnom (o:n -u, Joz. 15 : 8; vgl. 18 : 16, 2 Kon. 23 : 10, Jer. 7 : 31, enz.)! Het was een fnsch en liefelijk dal ten zuiden van den berg'Zion, waar de koninklijke tuinen zich oorspronkelijk bevonden

daTrVr f °ider ^ afg0dische ko°ingen de Molochdienst daar uitgeoefend werd, werd het door Josia tot een vilplaats

gemaakt. Zoo werd dit dal het beeld en zijn naam een benaming voor de hel. - Wat moet men, met het oog op deze tspraak, die op zoo duidelijke en besliste wijze de ziel van

V 'ü plaats van

~) B L R Cop. laten ovv weg.

Sluiten