Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1000 in de noten opgegevene varianten 150—170, waarin het, volgens mijn gevoelen, waarschijnlijk is, dat aan den Alexandr. tekst de voorkeur moet worden gegeven; ik heb ze meerendeels in den loop der exegese aangewezen.

Eindelijk moet worden opgemerkt, dat onder de ongeveer 20 gevallen, waarin wij in cod. D een variant hebben gevonden, die hem eigen is, er wel 3 of 4 zijn, waarin deze lezing, door de Itala of ook door n gesteund, waarschijnlijk voor den waren tekst moet worden gehouden J).

Ik aarzel niet, met al de hedendaagsche critici in het algemeen de meerderheid van den Alexandr. tekst, inzonderheid die van den Vaticanus te erkennen. Maar ik denk, dat de hier vermelde feiten voldoende zijn, om te bewijzen, dat iedere variant, van waar zij ook afkomstig moge zijn, het recht heeft om gehoord te worden.

22:16*,** weglating van cvxsti (N A B C). — 22:34*,** /is xtapyvy tiSnai (nBL). — 22:87* weglating van en (JJ A B D). — 22:42* nxpeveyics (of .... xxi) (N B). — 22: 68 /ioi i) a voAvrtiTe (a B L). — 23: 51 oq rporsSsxeT0 (SBCDj. — 24:10, weglating Tan xi (JiAED). — Utllea-rxhrm (N A B). — 24 : 51 *, ** kxi xvetp. ei( t. ovp. (A B C). — 24 : 53 ** evAo%ovvTe( (N B C).

1) Vgl. 24:12; vs. 51 (met M); 52; 53.

Sluiten