Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Bijlage 6.

Drie aanspraken, den 20 December 1808 gehouden tot de vergadering van het Wetgevend Ligchaam, bij gelegenheid der behandeling van het ontwerp van wet, tot daarstelling van een Grootboek der Publieke Schuld, nl.:

I. Aanspraak van den Staatsraad C. C. Six, Directeur-Generaal der Publieke Schuld.

II. Aanspraak van den Staatsraad R. Voute, Directeur-Generaal der Publieke Schatkist.

III. Aanspraak van den Staatsraad J. van den Houte,

Administrateur-Generaal der Publieke Schatkist. 93

Bijlage 6.

Besluit, houdende eene Wet tot daarstelling van een Grootboek der Publieke Schuld. Gegeven den 27 Januari 1809. 105

Bijlage 7.

Besluit, houdende een Reglement op de primitieve inschrijving in het Grootboek. Gegeven den 23sten van Sprokkelmaand 1809 . . 112

Bijlage 8.

Besluit van den 31st™ van Louwmaand 1810, houdende eene Wet op de inschrijvingen in het Grootboek der Publieke Schuld, door Weeskameren, Voogden en andere Administrateuren, in derzelver qualiteit geschiedende . 120

Bijlage 9.

Wet tot herstel der Nationale Schuld en tot vinding der Fondsen, benoodigd tot stijving van 's Landskas, gearresteerd den 14 Mei 1814, Stbl. No. 58, met voorafgaande aanspraak van den Secretaris van Staat voor de Finantiën 122

Sluiten