Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geïnterdiceerd, om dusdanige Kapitalen vóór of na derzelver inschrijving in het Grootboek, te verwisselen tegen Certificaten of Acten van Aandeel, in fondsen op namen van anderen gesteld.

Abt. 2.

Degenen welke bevonden mogten worden met het gestatueerde bij het eerste Artikel dezer Wet strijdig te hebben gehandeld, zullen verbeuren eene boete, gelijk staande aan de waarde van het aldus verwisseld kapitaal; welke boete zal komen ten bijzondere laste der respective Leden van de Weeskamers, en verdere hiervoren genoemde personen, zonder door dezelve in rekening te mogen worden gebragt.

Abt. II.

Het tegenwoordig Besluit zal worden gepubliceerd en in het Bulletin der Wetten geïnsereerd.

Abt. III.

Onze Minister van Justitie en Politie en de Directeur-Generaal der Publieke Schuld, zjjn belast met de uitvoering van het tegenwoordig Besluit.

Gegeven te Parijs, den 31sten van Louwmaand van het jaar 1810, en van onze Regeering het Vijfde.

LODEWIJK.

De Minister van Justitie en Politie,

Alex. van Huqbnpoth tot Abbdt.

Sluiten