Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sigbert pakte hem bij den schouder, rukte hem de ketel uit de hand en wierp hem met een vaart in 't hol terug, waar hij met een helderen tink neerviel tusschen 't andere brons.

„Batouwers zijn geen dieven!" sprak hij dreigend. En zijn oogen vlamden. Toen, ziende, dat de mannen gereed waren, liep hij zijn troep langs en zijn saks opstekend in de lucht, zetten zij hun vlucht voort.

Sluiten