Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En de oppergod is onmachtig, want wanneer hij den levensboom uitroeit, roeit hij zichzelf uit, omdat de wortels van den levensboom gevoed worden door de ziel van den oppergod, die den levensboom uitroeiend tegelijk zichzelf zou uitroeien. Zoo leven zij dan, beiden in eeuwigen stiijd, Sinterfietzilo en de oppergod en de strijd kan slechts eindigen, wanneer beiden sterven en daarom zal de strijd eeuwig duren, want alles kan de oppergod, behalve dit ééne, zichzelf vernietigen. Daarom is in dezen strijd geen overwinnaar en geen overwonnene maar een eeuwige kamp "

De sprokespreker zweeg en bleef in het vuur staren. Harimona hief het hoofd op naar Sogol en zij zag, dat tranen

langs zijn wangen biggelden.

„Waarom weent di?" vroeg ze zacht, opstaande dan en hem haar arm troostend om den hals leggend.

„Zou ik niet weenen?... Wèl heeft hij de waarheid gesproken .... Sinterfietzilo, dat ben ik .... en dat is elkeen die naar de ontraadseling van het geheim des levens streeft... En toch, hij had gelijk, Sinterfietzilo had gelijk.." De sprokespreker zag met eerbiedige bewondering naar

Sogol op. ..

„Groote Heer, is het mogelijk, dat zooveel wijsheid van di afstraalt.... Want ook ik Heer, geef Sinterfietzilo

gelijk hij is grooter dan de oppergod. Want de oppergod

heeft de macht tot aanval en bestraffing, maar Sinterfietzilo heeft slechts de macht tot verdediging."

„En wat denkt de heilige vrouwe?" vroeg Sogol, zacht

ironisch.

„Ik denk, dat Sinterfietzilo ongelijk heeft..."

„Ik wist het, dat du zoo denken zoudt," ^antwoordde Sogol onwillig. „En waarom heeft hij ongelijk?

„Omdat hij met menschenkracht den hemel wil bestormen. Laat menschen met menschen en goden met goden strijden. Kampt bij het zwaardspel de dwerg tegen den reus? Of

17

GERMANIA II.

Sluiten