Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oor dergelijke gevallen is de oprichting van tuchtscholen gewenscht."

Dat hij verzet der kinderen politiemaatregelen niet zullen helpen is de meening van meerdere berichtgevers.

hen bezwaar tegen de tusschenkomst der politie is bij sommigen, en daaronder zoowel voor- als tegenstanders, dat de agenten en veldwachters niet altijd met de noodige tact zullen optreden; zij zouden daarom die tusschenkomst alleen in het uiterste geval wenschen.

"V olgens het T erslag van den Staat der hooge-, middelbareen lagere scholen over 1901—1902 zijn er reeds verordeningen ingevolge art. 29 der Leerplichtwet tot stand gekomen in de volgende gemeenten: Aljbenbroek, ()ud-Beijerland en Yierpolders in Zuid-Holland; Diemen en Koedijk in Xoord-Holland; Brouwershaven, Driewegen, Duivendijke, 's Heer Abtskerke, Heinkenszand, Koewacht, Kruiningen, Xisse, Ovezande, Scliore, Stoppeldijk, Tholen, Yeere, Vrouwenpolder en Wissenkerke in Zeeland.

Het Schoolblad van 31 Maart 1903 bericht, dat ook te Goes een dergelijke verordening gemaakt is. Op de kolommen 4GT en 1G04 van denzelfden jaargang van dit blad komen dergelijke berichten omtrent Ylissingen en Groede voor.

VERLOVEN.

Bij de beantwoording van vraag 5: Laat de wet in de artikelen 2 en 13 te veel verlof toe ? is men in 95 gevallen van meening, dat dit niet, in 59 dat dit wel het geval is. Yan die 95 antwoorden hebben 9 uitsluitend op art. 2, één uitsluitend op art. 13 betrekking; van die 59 eveneens 9 uitsluitend op art. 2 en 14 uitsluitend op art. 13. De overige antwoorden gaan van geen nadere aanwijzigingen vergezeld.

Bij twee der niet gespecificeerde antwoorden maakte men de opmerking, dat men het verlof voorloopig, voor een jeugdige wet niet te veel vond; bij een ander, dat een leerling, die de klassen doorloopen heeft en toch nog schoolgaande blijft, ook nog als leerplichtig beschouwd moest worden; bij een vierde, dat bevestigend was, dat verscherping der wet on-

Sluiten