Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zij het dientengevolge ten zeerste zou betreuren, wanneer door eene wijziging der Leerplichtwet deze eommissiën zouden ophouden te bestaan."

Hoe groot het aantal opgeroepenen was en hoeveel daarvan voor de commissie verschenen in een tiental gemeenten, blijkt uit onderstaand overzicht:

in 1901 in 1902

werden op- , werden op-

geroepen verschenen geroepen verschenen

Alkmaar . . 70 44 of 66 pet. 61 43 of 70 pet-

Axel ... 63 23 „ 36 „ — —

Delft ... 113 51 „ 45 „ 100 49 „ 49 „

's Gravenhage 492 277 „56 „ —

Den Helder . 195 99 „50 „ 265 88 „ 33 „

Leiden ... — — 199 144 „ 72 „

Rotterdam . 1216 763 „ 64 , 1847 1098 „57 „

Schiedam . . 123 74 , 60 „ 122 84 „ 69 „

Vlissingen. . 91 47 „ 52 „ 94 59 „ 63 „

Zaandam . . 126 62 „ 49 „ 61 42 „ 69 „

Zierikzee . . 133 70 „ 53 „ 45 21 „ 77

Yoor Amsterdam en Haarlem verstrekten niet alle eommissiën een bruikbare opgave. Voor 's Gravenhage lieten 2 ze in 1902 weg.

Tan het resultaat harer bemoeiingen geven de eommissiën te Rotterdam het volgende overzicht. In 1869 gevallen werd geconstateerd:

geheele of veel verbetering 762 keer of 41 pet.

gedeeltelijke of tijdelijke verbetering 333 „ „ 16 „ geen verbetering 559 „ „ 30 „

In de overige gevallen bleven de leerlingen weg.

Door twee eommissiën werd nagegaan in hoeveel gevallen, waarin verbetering was waar te nemen, de ouders voor de commissie verschenen waren; zij vonden dat dit in 59 pet. der gevallen was geschied; in de gevallen, waarin geen verbetering waar te nemen viel, had dit 40 van. de 100 keer plaats gehad.

Ook een der eommissiën in 's Gravenhage deed onderzoek

Sluiten