Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage B.!)

Arrondissement.

ende ren.

rezen fen.

Duur der verleende vergunningen.

Aan lal verlet vergunning Aantal afgew vergunning Korter dam 1 week.

1—2 welcen. j

2—8 weken, j

3—4 weken, j

4—6 weken.

5—6 weken, i

Ten opzichte van kinderen, bedoeld in art. 21 par. 4 en 5 der Leerplichtwet.

VGravenhage I . i 15 8 0 1 6

" III . 13 2 — | — i — 1 — 12 25 Mol 17

Delft 101 1 8 2!) 15 10 9 :)0 65 23 12 0 30

Leiden 88 8 — 6 7 11 4 60 166 17 21 9 | 7

Maassluis .... 388 42 6 51 88 22 4 217 51 11 0 0 40

Rotterdam I . . 24 0 0 0 '>4

II .. 65 — 2 18 11 3 4 32 39 7 1 2 29

m • • 8 o o : o 8

T n • • 3 — 1 I — _ ; _ _ 2 34 6 0 0 28

Schiedam .... 127 35 7 25 8 17 13 57 24 8 1 0 15

Hillegersberg. . . 173 36 11 21 2!) 21 9 82 106 12 2 0 <r>

Gouda 70 32 3 4 3 8 13 39 4 0 0 1 ft- 4

Schoonhoven. . . 159 22 1 6 21 18 41 72 87 43 , 5 0 39

Woerden k . . , 76 19 11 7 10 11 5 :!2 26 16 1 8 6

Alkemade .... 381 14 11 21 47 31 274 42 18 2 3 19

Dordrecht . ... 349 65 76 81 30 65 18 79 84 18 3 3 60

Oud-Beijerlalul . . 791 114 26 91 128 140 75 331 50 35 0 1 14

Gorinchem. ... 361 10 19 37 83 55 52 115 50 37 3 3 7

Sommelsdijk ... 357 125 12 18 39 28 30 230 105 101 0 0

Amsterdam I. . 76 4 0 10 1 6°

• 12 1 0 | 0 11

III 31 5 0 2 24

I>. • • 53 7 8 0 38

V. . 27 9 1 10 17

i> > I . . 3 — 1 2 35 5 16 0 14

r VII . . 22 0 0 0 22

Hilversum .... 39 2 34 3 1 1 31 22 0 2

Haarlem 62 8 7 13 17 6 9 10 102 30 15 6 i 51

Haarlemmermeer . 209 28 4 28 31 26 34 S6 155 13 1 0 141

Beverwijk .... 4:» 54 5 18 42 26 2S 317 69 21 0 0 , 48

Purmerend. ... 44 — 1 4 5 5 11 18 115 3 0 0 112

Zaandam . ... 46 10 1 — 1 4 4 4 33 56 22 4 12 18

Alkmaar 217 9 6 30 86 77 12 6 20 17 0 0 3

Hoorn 138 — — 18 10 22 I 45 ) 43 7 5 ! 2 0 0

Medemlilik.... 161 12 2 35 31 30 25 38 16 13 0 0 3

Den Helder ... 55 22 — 14 15 10 8 8 34 7 1 0 26

Texel 63 5 1 13 21 9 12 7 2 1 0 0 1

| (»)

Middelburg ... 530 4 38 228 149 41 34 40 6,221 6<12| 0 0|3| 0(71

\llssingen . ... 266 6 8 15 43 74 25 101 3» 109) 17|71| 1(1) 0(3) 20(34)

Neuzen 371 52 3 58 42 53 42 173 62,204 ) 2|89) 0(3) 0(22) 1 60190)

Hulst 856 2 25 167 210 180 72 '202 0(16 ) 0(9 ) 0(1) 0 016)

®.oei?, lr>7~ 88 290 586 371 248 [ 82 — 60(1681 2l23) 0(8) 0(11) j 57(126)

Zienkzee .... 42o 65 23 16 38 50 58 240 407(1711 55(8) 0(5 ) 8(4 ) 344(154)

Tholen 624 189 29 152 197 134 20 92 126(7431 O1681 0(1) 0(58) 126,616)

I I I I I I I | | || |

*) Ontleend aan het Verslag van den Staat der hooge-, middelbare- en lagere scholen «ver 1901—1902.

') De cijfers tusschen boogjes gelden voor 1902 en zijn ontleend aan het Provinciaal Verslag voor Zeeland.

Aantal processen-verbaal.

Aantal veroordeelingen.

Niet vervolgd.

Vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging.

Nog in onderzoek, i

Sluiten