Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Spoediger, dan ik had kunnen hopen, is dit tweede stukje gereed gekomen en verschijnt zoowat tegelijkertijd met het eerste stukje.

Dit deeltje bevat de metalen en die hoofdstukken van de organische chemie, wier kennis voor den suikerchemicus onontbeerlijk is.

Moge dit werkje de studie der scheikunde vergemakkelijken, dan is voldaan aan den wensch van

DEN SCHRIJVER.

Soerabaja, December 1904.

Sluiten