Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontslaat een witte massa, Kaliumcyanide (cyaankalium) een stof, die, inwendig gebruikt, tot de hevigste vergiften behoort.

Dit kaliumcyanide wordt bij het vergulden (galvanoplastiek) gebruikt en voor het uithalen van goud uit zijne ertsen. Smelt men dit kaliumcyanide met zwavel samen, dan verbinden deze twee stoffen zich tot het kaliumsulfocyanaat KSCN. Deze stof kan in mooie (hoewel hygroscopische) kristallen worden verkregen. Een oplossing van deze stof geeft met zwak zure ferrioplossingen een donkerroode verkleuring die een zeer gevoelige reactie op ferrizouten vormt. Verder wordt het in de fotografie gebruikt.

§3 AMMONIUMZOUTEN.

De hoofdbron voor ammoniumzouten vormt tegenwoordig het ammoniakwater der gasfabrieken. Dit water wordt met kalk behandeld, gedistelleerd en het ontwijkende ammoniak opgevangen in zwavelzuur.

Ammoniumsulfaat (Zwavelzure Ammonia).

Deze, als meststof zeer bekende, stof wordt ruwweg gemaakt door het ammoniakwater met ruw zwavelzuur te mengen en tot kristallisatie te brengen. Het is dan natuurlijk zeer onzuiver, ziet er grauw uit en kan ferrozouten en arsenik bevatten, op welke bestanddeelen het steeds moet worden onderzocht, daar deze twee nadeelig op de planten werken. Hoewel alle ammoniumzouten bij verhitting vluchtig zijn, is ammoniumsulfaat veel minder vluchtig dan andere ammoniumverbindingen en blijft dus langer in den bodem. Het wordt verkocht op zijn stikstofgehalte.

In zuiveren toestand vormt het fraaie, witte kristallen van de samenstelling (NH^SOi.

Sluiten