Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het groot past men dit toe door beauxiet te gloeien met soda en het gevormde aluminaat als boven te ontleden. Versch neergeslagen hydroxyde lost zeer gemakkelijk op in zuren. Bij verhitting gaat het over in het oxyde.

Aluminiumsulfaat AL (S Ot).„ 18 aq. Dit wordt bereid door verhitting van klei (aluminiumsilicaat) met sterk zwavelzuur of door oplossen van aluminiumhydroxyde in zwavelzuur. Het wordt tegenwoordig veel in ververijen en papierfabrieken gebruikt (geconcentreerde aluin). Met kaliumsulfaat vormt het een fraai kristalliseerend dubbelzout K Al (SOJj, 12 aq, aluin genaamd.

Het wordt als adstringens gebruikt, in ververijen en als klaarmiddel voor drinkwater. Dit laatste gebruik is een gevolg van het feit dat Aluminiumcarbonaat en hydrocarbonaat door water ontleed worden onder vorming van Aluminiumhydroxyde, dat mechanisch de verontreinigingen meevoert.

Aluminiumsilicaat. ALSi..07, aq.

Dit gewichtige mineraal wordt gevormd door verweering van veldspaat.

2 Al K Si, 0K+9 H, O+C O,=AL Si, 07, aq+K, C 0:i+4 H4 Si Ov In zuiveren toestand (wit), heet ze porceleinaarde (kaoline): lichtgeel, pijpaarde, gewoonlijk is ze bruin tot zwart gekleurd (klei).

HOOFDSTUK VI. IJZERGROEP.

§ 1. IJZER.

Wet: naam Ferrum. Atoomteeken Fe. Atoomgewicht 55,9. Valentie 2 of 3.

Voorkomen. Ijzer komt op deze planeet niet gedegen voor. De kleine hoeveelheden, die aangetroffen worden, zijn

Sluiten