Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FERRO VERBINDINGEN.

De voornaamste ferroverbinding is het ferrosulfaat (ijzervitriool Fe SO„ 7 aq. In liet groot wordt het bereid door zacht eroosting van pyriet (FeS,). Aan droge lucht gaat het over in een oxyverbinding Fe.S.O,,, aan vochtige lucht in basisch ijzersulfaat FeOHSO,, in zure oplossingen in ferrizouten. Ferrozouten hebben een groote neiging om in ferrizouten over te gaan. Zij zijn giftig voor de plant. Met alcalieen slaat neer Fe(OH)3, dat theoretisch wit ziet, doch gewoonlijk een groenachtig, slijmig neerslag geeft, dat langzamerhand in Fe (OH):i overgaat. Met geel bloedloogzout geeft een ferrozout een wit neerslag, dat gewoonlijk door beginnende oxydatie reeds lichtblauw ziet en overgaat in Berüjnsch blauw. Met rood bloedloogzout geeft het een donkerblauw neerslag, terwijl kaiiunisulfocyanaat het niet neerslaat. Oxydatiemiddelen zetten gemakkelijk ferroverbindingen om in ferriverbindingen.

FERRI VERBINDINGEN.

De voornaamste ferriverbinding is het ferrichloride. D;t kan op verschillende wijzen worden bereid. 1 Waiervrij, door ijzer in chloorgas te brengen2" In oplossing, door ijzer op te lossen in Koningswater of door een oplossing van ferrochloride te oxydeeren.

Het ijzerchloride vormt in watervrijen toestand zwarte kristallen. Gewoonlijk krijgt men het evenwel als een bruine massa, die hygroscopisch is en gemakkelijk in water oplost. Het wordt, evenals aluin, gebruikt tot het klaren van drinkwater. Ook deze werking berust op de ontleding van ferricarbonaat en hydrocarbonaat in ijzerhydroxyde, dat de onreinheden meesleept.

Met alcalieen geven ferrizouten een bruin neerslag: met geel bloedloogzout een blauw neerslag (Berlijnsch

Sluiten