Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blauw): met rood bloedloogzout geen neerslag en met kaliumsulfocyanaat een bloedroode verkleuring. Door reductiemiddelen gaan zij over in ferroverbindingen.

§2. MANGAAN.

Wet. naam: Manganesium; Atoomteeken: Mn; Atoomgewicht 55. Valentie 2, 3, 4, 6 of 7. Het voornaamste Mangaanerts is pyrolusiet MnCh

(bruinsteen).

Het metaal kan daaruit bereid worden door reductie met Aluminium en lijkt veel op ijzer. Het vindt alleen toepassing als alliage met yzer (Mangaanstaal).

Manganoverbindingen.

Deze worden bereid, door Mn O., met zuren te behandelen.

Zoo ontstaat bij behandeling van MnO, met zwavelzuur het manganosulfaat (MnSOt, 5 aq), met zoutzuur het chloride.

Oplosbare manganoverbindingen geven met alcalieen een wit neerslag van het hydroxyde, dat evenwel spoedig, onder opneming van Zuurstof, bruin wordt. Door oxydatiemiddelen kan men nn uit Manganoverbindingen weer bruinsteen bereiden. Kookt men een verdunde oplossing van manganozout met Broomwater, dan slaat Bruinsteen neer; men gebruikt deze eigenschap voor het scheiden van ijzer en mangaanzouten.

De Manganiverbindingen zijn voor ons van geen belang. Daarentegen wel de manganaten en permanganaten.

Sluiten