Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

glans, MoS,.. Wordt dit geroost, dan vormt zich SO, en Molybdeentrioxyde, een zuurvormend oxyde. Dit gaat met ammonia over in ammoniummolybdenaat, (NH,)., MoO(, dat in groote, blauwachtige prisma's uitkristalliseert. Een salpeterzuur oplossing van dit zout is een gevoelig reagens op fosfaten. Men gebruikt deze oplossing, kortweg molybdeenoplossing genoemd, om Calciummonofosfaat neer te slaan.

24 (NH4).jMo04 -h CaH,P308 -f 44HNO, =

Ca (NO-,), -+ 42NH4NO» + 24HaO +

+ 2(NH4)a Mo13 P04i,

geel neerslag.

Het fosforzuur slaat neer in den vorm van ammoniumfosfo-molybdenaat, dat in salpeterzuur niet oplost. Men kan nu dit gele neerslag van de vloeistof, waarin zich het Calcium bevindt, door filtreeren scheiden.

Lost men nu het neerslag op in ammonia, dan krijgt men een mengsel van ammoniumfosfaat en ammoniummolybdenaat in alcalische oplossing. Nu kan men het fosforzuur neerslaan door magnesiamixtuur en als magnesiumpyrofosfaat bepalen.

§ 3. URAAN.

Wet. naam Uranium; Atoomteeken U; atoomgewicht 238,3. Valentie 6. Ook het Uranium behoort tot de zeldzame elementen. De eenige verbindingen, die voor ons van belang zijn, zijn de Uranylverbindingen.

Men verstaat hieronder de zouten van den groep U03 die basisch is en zich gedraagt als een tweewaardig metaal. Van die zouten, die allen geel van kleur zijn en groen fluoresceeren zijn in gebruik het nitraat UO,, (N03)3, 6 aq en het acetaat U03 (C2 H302),( 2 aq. De oplossingen van uranylzouten geven met een oplosbaar fosfaat een neerslag, dat ook in azijnzuur niet oplost daarentegen wel in zoutzuur. Heeft men te doen met zoutzure oplossingen, dan kan men door bij-

Sluiten