Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 1. RIETSUIKER OF SACCHAROSE.

Voorkomen. De saccharose komt zeer veelvuldig in de natuur voor, hoewel slechts in weinige planten in zoodanige hoeveelheden, dat het winnen uit de plantensappen met voordeel kan geschieden. Zoo komt b. v. de saccharose voor in het sap van verschillende rietsoorten, waarvan ons de Saccharum officinarum bekend is, in de maïs, in den suikerbiet, in vele vruchten, in verschillende boomen en zaden, in het sap van verschillende palmsoorten (arèng) enz. enz.

Bereiding. Om chemisch zuivere saccharose te bereiden, brengt men een koud verzadigde oplossing van geraffineerde suiker onder voortdurend omroeren in aanraking met een gelijk volumen (zuurvrije!) alcohol van 96%, laat de fijne kristailetjes zich afzetten, spoelt deze na met absoluut zuurvrije alcohol, droogt ze tusschen filtreerpapier en brengt ze dan in een sterk luchtverdunde ruimte om alle aanhangende alcohol te verdampen.

Kristallen. Uit oplossingen die geene onzuiverheden bevatten, kristalliseert de saccharose gemakkelijk in groote, heldere, watervrije kristallen.

Vooral bij kristallisatie in beweging ontstaan zeer fraaie, hoewel kleine, kristallen. Enkele bijmengselen kunnen niet alleen den vorm der kristallen veranderen, doch zelfs de geheele kristallisatie tegengaan, zoodat de oplossingen sterk oververzadigd worden. Hoewel de kristallen in chemisch zuiveren toestand kleurloos zijn, kan, wanneer er een dun laagje stroop om heen zit, deze laag kleurstoffen opnemen, zoodat dan de suiker gekleurd is.

De kristallen van saccharose zijn uiterst hygroscopisch en nemen hij 20"C in verzadigden waterdamp gebracht zoowat 1 %> van hun gewicht aan water op: het grootste gedeelte wordt evenwel reeds bij gewone temperatuur afgegeven, als de kristallen weer in gewone lucht komen en de rest kan zeer

Sluiten