Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lose lijkende stof, dextraan genaamd, die in water opzwelt somtijds onder ontwijken van gassen zooals CO, en waterstof.

De leuconostoc wordt al door verdunde oplossingen van Natriumfluoride en ammoniumfluoride, alsmede door het opkoken der vloeistof boven 80" C. gedood.

§3. LAEVULOSE.

Syn: Vruchtensuiker, Fruktose.

Voorkomen. De laevulose komt nooit alleen voor, doch steeds vergezeld van dextrose of van saccharose en is dus aanwezig in alle sappen, waarin dextrose of saccharose voorkomen.

Bereiding. Het gemakkelijkste maakt men de laevulose uit het zetmeel van dahliasoorten, Inuline genaamd, dat met koken met verdunde zuren uitsluitend laevulose geeft.

C(i H,o O, + H, O = C„ H„ O,.,

Inuline laevulose

Physische eigenschappen. Evenmin als dextrose, kristalliseert de laevulose uit waterige oplossingen uit: men kan ze alleen gekristalliseerd krijgen uit alcoholische oplossingen en dan watervrij.

Het S. O. dezer kristallen is 1,6691 bij 17,"5.

Zij is oplosbaar in water, verdunde alcohol, warme absolute alcohol en methylalcohol, zoowel als in mengsels van aether en alcohol.

Laevulose draait het polarisatievlak naar links en wel sterker dan de dextrose naar rechts. Evenwel is hier de invloed van de temperatuur zoo groot, dat ze niet meer kan worden verwaarloosd en wel neemt de draaiing bij stijgende temperatuur af. Ook hier doet zich het verschijnsel der birotatie voor, dat door koken zeer spoedig wordt opgeheven.

Sluiten