Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§3. MELKZUUR (C:! H, O,).

Zooals reeds vroeger is opgemerkt, kan onder bepaalde omstandigheden glycose overgaan in melkzure gisting. Deze gisting wordt teweeggebracht door verschillende bacteriën en fermenten. Wil men in het groot melkzuur bereiden, dan laat men op een gedeeltelijk geïnverteerde suikeroplossing het ferment, dat in rotte kaas aanwezig is, inwerken. Daar bij een zure vloeistof slechts 6% van de suiker in melkzuur overgaat, voegt men er krijt bij, waardoor de gisting tot het eind toe doorgaat, daar het melkzuur omgezet wordt in calciumlactaat. Uit dit zout kan men op de bekende wijze melkzuur krijgen. Het melkzuur is een kleurlooze vloeistof van frisch zuren smaak; het geeft aan karnemelk en zuurkooi hun eigenaardigen smaak.

§4. ZURINGZUUR (C3 H,. Ot).

Synoniem Oxaalzuur.

Dit zuur komt nog al veel voor in planten (zuring), in onrijpe vruchten en als calciumzout in niersteenen.

Het kan bereid worden door verschillende koolhydraten, suiker, zetmeel, cellulose enz. met tamelijk sterk salpeterzuur te oxydeeren. Men bereidt het tegenwoordig evenwel in het groot door houtzaagsel met kaliumhydroxyde op 250" te verhitten, en de massa met water uit te loogen. Uit deze oplossing laat men het kaliumzout kristalliseeren. Uit dit kaliumzout kan men op de bekende wijze het vrije zuur afscheiden.

Het zuringzuur kristalliseert in fraaie kristallen, die tot formule hebben Q.HA, 2 aq. Het is bij hoogere

Sluiten