Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De boekhouding over het kantoor te Brussel gaf aanleiding tot eenige ernstige bedenkingen.

Zij is, daar sommige gegevens slechts eens per maand worden verstrekt, niet tot op den dag bij.

Het onderzoek der boeken leerde de commissie, dat de oprichtingskosten in 1899 voor frs. 1.646,90 op de winsten verliesrekening voorkwamen. Dit bedrag is dus waarschijnlijk het juiste bedrag der oprichtingskosten geweest. In 1900 wijzen noch de balans noch de W. en V. oprichtingskosten aan, maar wordt het verlies over 1899 ad frs. 9,730.48 onder de activa van de balans opgenomen onder de benaming „Winst en Verlies 1899".

In 1901 worden de verliezen van 1899 ad frs. 9,730.48 en 1900 ad frs. 13,865.70 tot een gezamenlijk bedrag van frs. 23,596.18 op de balans gebracht onder het hoofd oprichtingskosten. Op deze wijze werd in strijd met de statuten winst verdeeld, zonder dat de te Brussel geleden verliezen waren gedekt.

In 1902 werd op dit bedrag afgeschreven een bedrag van frs. 3285.43, zoodat overbleef frs. 20,310.75.

In 1903 ging men zóóver van, in strijd met een op verzoek van de directie opgemaakt rapport, een geheel gefingeerde balans op te maken.

De bij bedoeld rapport gevoegde balans wees aan een verliessaldo van frs. 10,385.82. Door van de onkosten frs. 5,200 af te nemen, een bedrag van frs, 2,000 voor uitkeering aan de weduwe van den vroegeren agent FrÈhe en het koersverschil op persoonlijke rekeningen voor frs. 4,389.40 te schrappen en deze bedragen naar oprichtingskosten over te brengen, werden deze verhoogd tot frs. 31,116.49 en kwam men tot een fictief winstcijfer van frs. 1,209.28. Die wijzigingen zijn aangeteekend op een ons getoond exemplaar van de oorspronkelijke juiste balans en W. en V.-rekening. Naar ons werd verzekerd zijn deze

Sluiten