Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De statuten zullen eene grondige herziening moeten ondergaan. Behalve een aantal wijzigingen, die meer van administratieven aard zijn, zal moeten worden opgenomen een maximum van het aantal niet volgestorte aandeelen, dat een enkele aandeelhouder hebben mag.

Voorts zal eene wijziging in de winst verdeeling gewenscht zijn.

De commissie brengt in herinnering, dat bij de reorganisatie het winstaandeel voor de houders der oprichtersaandeelen zal kunnen vervallen.

Zij meent, dat de volgende winstverdeeling aanbeveling zou verdienen.

Van de winst wordt eerst 15 °/0 gestort in het reservefonds. Daarna komt aan aandeelhouders 4 °/0 over het door hen verplicht gestorte kapitaal.

Van het daarna overblijvende ontvangen aandeelhouders 80 °/0 en directie, raad van commissarissen en personeel te zamen 20 °/0. Mocht meer dan één directeur benoemd worden of de raad van commissarissen worden uitgebreid, dan zou zoo noodig in deze cijfers eenige verandering gemaakt kunnen worden.

Aangenomen, dat aandeelhouders de boven als eerste aangewezen methode van verliesdekking volgen, geeft deze wijze van winstverdeeling de volgende uitkomst:

Te verwachten winst ƒ 108,000

Hiervan 15 °/0 aan het reservefonds ... „ 16,200

blijft . . f 91,800 Hiervan 4 °/0 over het verplicht gestorte

kapitaal ad f 390.000 „ 15,600

blijft . . ƒ 76,200 ~~

Hiervan aan aandeelhouders 80 %. . . . „ 60,960 Blijft voor directie, commissarissen en

personeel ƒ 15,240

Sluiten