Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BALANS der Nederlandsche Maatschappij van Zekerheidsstellinp, per 31 December 1905.

Bijlage B

I

Ongeplaatste Aandeelen ƒ 1,100,000— Aandeelen Kapitaal f 5,000,000 —

Aandeelhouders, nog te storten ... „ 3,330,000 — Aandeelhouders, onverplichte storting. I „ 28,800

Onuitgegeven 40/0 Obligatiën. ... „ 700,000 - 4 «/„ Obligatiën 21,685 000 —

Onuitgegeven 31/, «/„ Obligatiën. . . „ 2,002.000— 31/3 «/„ Obligatiën „ 3,413,000 —

Kassa » 28,247 701/, Uitgelote obligatiën „ 32,000

Effecten j „ 544,810 68 Kapitalen, nog over te dragen ... „ 2,005,42067

Effecten verbonden „ 1,040,74^63 Borgstellingen zonder deposito ... „ 50,452 —

Prolongatiën „ 220,000— Depót Borgtochten „ 13 800 —

Hypotheken | „ 72,100— Diverse Crediteuren „ 3 082 43

Beleeningen „ 518,301 531/, Commissionnairs in effecten „ 843 89'/,

Kapitalen, belast met vruchtgebruik. |„ 16,040 50 Coupons, te betalen 24,380 —

Hoofdagentschap Brussel J„ 810,814 87 Dividend, te betalen „ 1'257 50

Kapitaal deelneming in buitenlands jhe ! Interest, te betalen I „ 298,391 54

maatschappijen j „ 5,066,375 — Termijnprovisie [ „ 3,937 84

Rekening-courant saldi der buiten- Reserve Dubieuse Debiteuren. . . . „ 38 800 —

landsche maatschappijen „ 13,657,171 23 „ Hypotheken „ 4,000 —

Borgstellingen „ 2,273,941 20 „ Buitengewone Debiteuren. . „ 1,726,000

Assurantie „ 4,675 94

Depöt Borgtochten „ 10,000— /

Premie Debiteuren „ 2,542 20 /

Diverse Debiteuren „ 45,462 (i21/0 /

Dubieuse Debiteuren „ 39,418 101/»

Nationale Borg-Maatschappij ....[„ 17 971/"

Kasvereeniging j „ 52,885 66 f2

Deposito en Administratiebank . . . j „ 21,82!) —

Meubelen ,, 114 55

Interest te goed j „ 25,395 53

Buitengewone Debiteuren „ 1,880,309 22

Saldo Verlies". 865,963 71'/g

./' •84.321), 1 <">5 ^7 i/'j j ƒ 34,329,165j87Vï

Sluiten