Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ƒ 6,000.— 4 pCt. Stoomv. Mij. „Nederland"

„ 10,000.— 4 „ Samarang-Joana-Stoomtram.

„ 10.000.— 4 „ Semarang-Cheribon-Stoomtram. „ 21.000.— 4 „ Holl. IJzeren Spoor.

„ 46.000. - 4 „ Mij. tot Expl. van Staatsspoorw. „ 45,000.— 4 „ Rotterdam.

„ 55,000.— 4 „ Amsterdam.

„ 4,000.— 4 „ Holl. Geld. Hyp. Bank.

„ 1,000.— 4 „ Friesch-Groningsche Hyp. Bank. „ 102.500.— 4 „ Algemeene Hyp. Bank.

„ 99,500.— 4 „ Hollandsclic „ „

„ 9.000.— Aand. „ „ „

„ 33.200.— 4 pCt. Westlandsche,, „

„ 250,000.— 3 „ Inschr. Nederland. Werk. Schuld. „ 242,500.— 2^/g ,, j, j» jj ii

Rb. 3,750.— 4 „ Riazan Oeralsk.

Fr. 6.000.— 4l/j „ Tabak Portugal.

Rm. 600.— 4 „ Kui-sk Charkof Azow.

$ 20,000.— 4 „ Convert. Union Pacific.

De aandeelen der Holl. Hyp. Bank zijn in 1906 voor/9900.— aan den depothouder dier stukken overgedragen.

Prolongatiën ƒ 220.000.—

Dit bedrag stond per 31 December 1905 gedeeltelijk op prolongatie, gedeeltelijk „on call" uit.

Hypotheken 72.100.—

Naar aanleiding van eene veiling in 1906,

waarbij eene leening uit het verkoopprovenu niet geheel werd gedekt, is hierop ƒ 4000.—

gereserveerd. Enkele der leeningen hebben slechts 2e hypothecair verband; deze zijn voorloopig a pari aangenomen.

Beleeningen 518,301.53°

Behalve de ƒ500,000.— reeds genoemd onder Onuitgegeven 4 pCt. Obligatiën, zijn op deze rekening geboekt eenige voorschotten van onderscheidenen aard.

Sluiten