Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kapitalen, belast met vruchtgebruik . . . ƒ 16,040.50

Dit bezit bestaat uit:

1°. een kapitaal groot ƒ26,700.— 3 pCt. Inschr.

Nederl. Werk. Schuld, belast met fidei commis;

de bezwaarde erfgename is geboren in 1835.

Een polis van levensverzekering, groot ƒ 15,000.—

is gesloten op het hoofd van den toekomstigen erfgenaam.

2°. een kapitaal, groot ƒ 2200.— 21/2 pCt.

Inschr. Nederl. Werk. Schuld, belast met vruchtgebruik ten behoeve van een man, geboren in 1840.

De waarde, waarvoor deze kapitalen op de balans zijn opgenomen, is respectievelijk ƒ 15,000.- en ƒ 1040.50.

Hoofdagentschap Brussel 810,814.8"

Dit bedrag vertegenwoordigt het kapitaal, gestoken in het bedrijf van het kantoor Brussel,

verhoogd met de in 1905 gemaakte winst; de oprichtingskosten zijn geheel afgeschreven.

Kapitaal deelneming in buitenlandsche

maatschappijen 5.066,375.—

Deze post is als volgt samengesteld:

Rm. 3,000,000.— aand. Erste Berliner Kau-

tions Ges. te Berlijn a 115 pCt ƒ 2,044,125. -

Kr. 2,000,000 aand. Allg. Kautions Bank

te Budapest a 125 pCt 1,250,000.—

Frs. 1,000,000.— zijnde 50 pCt. storting op frs. 2,000,000.- aand. Caisse franco-néerlandaise de Cautionnements te Parijs.

Frs. 1,000,000.— volstorting op deze aand.

Frs. 2,000,000.— a 110 pCt 1,056,000.—

L. 1,000,000 aand. Banca Italiana di Cauzioni,

te Rome a 150 pCt 716,250.—

ƒ 5,066,375.—

De waardeering dezer fondsen geschiedde ingevolge Uwe opgaven.

Sluiten