Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 31 December 1905 waren nog onbetaald ƒ 24000.— 31/2 pCt. en ƒ 8000.— 4 pCt. uitgelote obligatiën.

Kapitalen, nog over te dragen ƒ 2,005.420.(57

Zijnde de tegenwaarde der op borgstellingen geboekte kapitalen, voor zooverre geen gelddeposito of verkoop van gedeponeerde effecten heeft plaats gevonden.

Tegenover borgstellingen staat ook nog als tegenrekening :

Borgstellingen zonder deposito 50.452.—

De naam dezer rekening duidt voldoende de hierop geboekte bedragen aan.

Depót Borgtochten 13,800.—

Behalve ƒ 3800.— ontvangen gelddepóts tot zekerheid voor loopende borgstellingen is op deze rekening ook geboekt de tegenwaarde der post Depót Borgtochten in het debet der balans.

Diverse Crediteuren 3,082.43

Hierop paraisseeren eenige kleinere vorderingen op de Maatschappij.

Commissionnairs in effecten 843.89-i-

Zijnde eenige kleine saldi nog te verrekenen.

Coupons te betalen 24,380.—

Zijnde de nog onbetaalde September 1905 coupons, en de in de couponboeken nog openstaande coupons van vroegere vervaldagen.

Dividend te betalen 1,257.50

Nog onbetaald zijn de volgende dividendbedragen :

1900 ƒ 17.50

190 1 » 90.—

1902 88—

1903 » 285.—

1904 777.—

ƒ 1257.50

Interest te betalen 298.391.54

Sluiten