Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WINST- en VERLIESREKENING over 1905 der Nederl. Maatsch. van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en Beambten.

Onkosten. ƒ 37,626 41 Saldo A°. P°. ƒ 6 437I67V

Inlegprovisie „ 368 67 Termijnprovisie 16'336 82 '

Publiciteit „ 735 95 Eigen Risico Rekening „ l'lOl!l6

Interest „ 695,201 02'/s Boetepremie „ I „ 170 36

Effecten, voor afschrijving „ 32,348 59i/2 Assurantie „ „ 2 732'ö3

Effecten verbonden, voor afschrijving. „ 32,947 91'/2 Uitkeering faillissement van Hoytema ," 428 66 Kapitalen belast met vruchtgebruik, Kantoor Berlijn voor alle liaten over

voor afschrijving „ 8,325 55 1905, zijnde 4 <>/„ rente in rekening-

Dienst 4 °/„ leening, voor afschrijving „ 24,440 59 courant, bank-premiën over remises, i Onkosten Berlijn, „ „ „ 14,493 97 te goed komend dividend en tan-

„ Budapest, „ „ M 9,722 03!/2 tième over 1905 n 323,232 93

„ Parijs, „ „ „ 15,964 10 Kantoor Budapest, voor idem ... „ 185,427 78

» R°me. » .. „ 15,291 75 „ Parijs, „ „ 199^049 33

Oprichtingskosten Brussel, voor af- . „ Rome, „ „ 88 07*> 56

schrijving. ....... „ 5,033 80l/2 Interest Brussel, „ „ . . . " 27^905 98

Dienst aandeelen, voor afschrijving . „ 2,998 53 Reservefonds „ 75 018 831/

Reserve Dubieuse Debiteuren 38,800— Extra Reserve . 36,151 79»/

» Hypotheken 4,000— Koers Reserve 18 446 781/'

Buitengew. Debiteuren. . . „ 1,726.000— Dienst 3i/2 % Obligatieleening . . ! " l',602 52

/Restitutie v. d. Heer P. B. J. Ferf. 1 „ 18,276 71 „ v. d. Heer Mr. D. de Jongli

jan Polsbroek 19,984 92

Winst op kapitaal-deelneming in bui-

tenlandsche maatschappijen 777,957 rq

Saldo Verlies „ 865,963 7\\j%

. f 2,664,29889'/^ ƒ 2,664,298 89i/„

Bijlage E.

Sluiten