Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1017. Elffer8, Hubertus, en Viljoen, Dr. W. J. Beknopt Nederl. Woordenboek voor Z. Afrika, Kaapstad, Johannesburg, Oost-Londen, Port-Elizabeth, Grahamstown, Stellenboscb, Durhain (Natal). 1908.

1018. Broekhuizen, Herman van. Wjj zullen handhaven! Onze Taalrechten en onze Taal-strüd. Eerste vlugschrift van de Afr. Holl. Taalver. Pretoria, 1908.

1019. Malan, Ds. D. F., M. A., D. D. Dit is ons ernst. Een Voorlesing gehou in verband met di Stellenbosse tak van di A. T. V., op 13 Augustus, 1908.

1020. Oostrum, 0. van. Holl. Taalboekje voor Z. A. (Stand. III en IV). Pretoria-Amsterdam, 1907.

1021. Capelle, C. A. E. van. Transl. book froin Engl. into Dutch for the High School with exam. papers for Matr., School-Higher, Bankers, Lager and Hoger Taalbond. Amsterdam-Kaapstad, 1908.

J. Fraaie Letteren.

1065. Burgers, Dr. Thomas Franpols. Tooneelen uit ons Dorp. Met voorwoord van Theod. M. Tromp. 's-Gravenhage, 1882.

1066. Kloppers, P. I. „Alles zal rech kom!" Schetsen uit den strijd tusschen Boer en Brit. 's-Gravenhage, 1902.

1067. Lion Cachet, Jan. Van een paar Afr. Jongens. Groningen, 1905.

1068. Schreiner, Olive (Ralph Iron). The Story of an Afr. Farm. A. Novel. New-York. 1887. Seaside Library, No. 120.

1069. Oost, H. Z -A. Schetsen, I. De geïmproviseerde Schoolinspecteur. Amsterdam, 1901.

1070. Huet, P. Afrik. Gedichten, zevende druk. Rotterdam.

1071. D'Arbez. Van het veld tot de kansel. Een Z.-A. Verhaal. Z.-A. Volksbiblioth. No. 1. Amsterdam—Kaapstad, 1907

1072. Melt J. Brink. De reis naar Kaapstad van Oom Gijsbert van Graan en zijn ondervindingen aldaar. Amsterdam—Kaapstad, 1904.

1073. Bij die Monument. Verse van Totius. Met 'n voorrede van Pres. Steyn. Uitgegee ten voordele van die Nasionale Vroue Monument. Potchefstroom, 1908.

1074. Afrikaanse Gedigte, byeenfersameld uit wat in di laaste 30 Jare forsktfn is, 1876 — 1906. Paarl, 1906.

1075. Ons Klijntji. Enigste Tijdskrif in Afrikaans, Negen jaargangen, 1897 — 1905. Paarl.

Sluiten