Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1076. D'Arbez. Het leven van Johannes Calvyn voor het Afr. Volk geschetst. Z.-A. Yolksbiblioth. No. II. Amsterdam — Kaapstad, 1908.

1077. Celliers, Jan F. E. Die Vlakte en andere Gedigte. Pretoria, 1908.

1078. Brink, M. J. Die kwaaye huishoudster. Bijspel in een bedrijf. Kaapstad.

1079. Idem. Die Echtscheiding. Blijspel in een bedrijf. Kaapstad,

1080. Idem. Mal-Jan onder die hoenders. Blijspel in een bedrijf. Kaapstad, 1905.

1081. Idem, Grootvader zijn püp. Blijspel in twee bedrijven. Kaapstad, 1905.

1082. Idem. Do Weddenschap. Blijspel in een bedrijf. Kaapstad, 1905.

1083. Idem. Bij die Tande Dokter. Blijspel in een bedrijf. Kaapstad, 1905.

1084. Idem. Berouw komt meestal te laat. Tooneelspel in drie bedrijven. Kaapstad, 1905.

1085. Idem. Een Progressief (zooals men er meer vindt). Blijspel in een bedrijf. Kaapstad, 1906.

1086. Idem. Gestrafte nieuwsgierigheid. Blijspel in twee bedrijven. Kaapstad, 1907.

1087. Idem. De Haat verstomt waar liefde komt. Blijspel in twee bedrijven. Kaapstad, 1907.

1088. Idem. O, die muizen! of het stemrecht voor Vrouwen. Blijspel in een bedrijf. Kaapstad, 1908.

1089. ,,Nemo". De koekdief. Een tooneelstukje. Kaapstad.

1090. Smit Azn.. Herman. Die brandende kaers. Blijspel in één bedrijf, voor zeven personen, ten dienste van Debats- en Jongel. Ver. in Z. A. Kaapstad, 1907.

1091. Francken, A. Susanna Reyniers. Blijspel. Amsterdam-Pretoria, 1908.

1092. Ou' Oom lan. „Sewe Duivels" en wat hulle gedoen het. Sketse uit di Afrikaanse Buitelewe. Derde druk. Potchefstroom.

1093. Brink, Melt J. Grappige Stories en andere Versies in KaapsHollands. Eerste bundel. 4de herziene druk. AmsterdamKaapstad, 1906.

1094. Idem. Idem. Tweede bundel. Amsterdam-Kaapstad, 1903.

1095. Idem. Idem. Derde bundel. Amsterdam-Kaapstad, 1903.

1096. Idem. Idem. Vierde bundel. Amsterdam-Kaapstad, 1903.

1097. Idem. Idem. Vijfde bundel. Amsterdam-Kaapstad, 1903.

1098. Idem. Idem. Zesde bundel. Amsterdam-Kaapstad, 1906.

1099. D'Arbez. Van Schaapwachter tot President. Het Leven van Paul Kruger. Amsterdam-Kaapstad, 1904.

Sluiten