Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1217. D. E. B. (Pred. der Ger. Kerk in Z.-A.) Geschiedenis der Chr. Kerk voor Afrikaners, in Huisgezin, School, Catechismus en Leerkamer, Amsterdam—Kaapstad.

1218, * Nachtigal. A. (Oud-Zendeling). De oudere Zending in Zuid-

Afrika (Uit het Duitsch). Met een aanbevelend woord van E. H. van Leeuwen, Theol. Dr. en Hoogleeraar te Utrecht, en van J. I. Marais, te Stellenbosch. Amsterdam, 1893.

N. Muziek en Gelegenheidsgedichten.

1259. Antibul. De inval in Transvaal of de ware grieven der uitlanders. 'n Waarachtig verhaal. Haarlem, 1896.

1260. Etlne. Voor Transvaal. Zes gedichten. Leiden, 1899.

1261. Molenaar, M. Transvaal gedichten. Een lauwerkrans den Boeren gevlochten. Sneek, 1902.

1262. Mijnssen, F. J. De Depêcherijder van De Wet. Utrecht, 1901.

1263. Zuidema. Willem. Elandslaagte. 21 Oct. 1899, Amsterdam.

1264. Houdt je dapper. Woorden van X, Muziek van Y.

1265. Een Volksliedje voor Oom Kruger.

1266. Zuidema, Willem. Voor Zuid-Afrika. Rijm en Onrijm.

12671 Bombled. L., Montoya, G., Mulder, Jules. La Moderne Epopee. Les Boers. Paris, 1902.

1268. Prestoer, Dr. Rudolph. Drei Schüsse. Burenballade. Componirt von Bernard Zweers, Amsterdam.

1269. Nieuw Z. A. Volkslied. Woorden van N. Hofmeyr, muziek van A. T. Clauset, Utrecht.

1270. Mansvelt, Dr. N. Holl.-Afr. Liederbundel volgens opdracht van het Hoofdbest. der Ned. Z. A. Ver. met veler medewerking verzameld. Amsterdam, Kaapstad, Pretoria, 1907.

1271. Eerste 20 Afrikaanse lidere met musik. Paarl 1906.

O. Mengelwerk.

1308. Herinnering (Ter) aan de Bratine (Broederschapsbowle) en bijgevoegde adressen, aangeboden door de Russen aan Piet Cronjé en zijne boeren. 1901.

1309. Lijst van Nederl. Nieuwsbl. en Tijdschr. die buiten Europa verschijnen. Gent.

1310. Ned. Zuid-Afr. Spoorw.-Mlj. Voorschriften voor het leggen van sporen en wissels van den hoofdspoorweg. Amsterdam.

1311. Rosebery, Lord. Questions of Empire. London, 1900.

1312. Exploitatie- en Bouw-Maatsch. (De Algem.) beperkt. Pretoria.

Sluiten