Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

we en purperroode ^ en karmozijnkleurige > wol en byssus en gei- i tenhaar; 5. En rood . geverfde ramsvellen en Thachash-vel- 1 len en Shitta-hout; ] 6. Olie voor den < luchter, specerijen , voor de zalfolie en 1 voor den wierook der < kruiden; 7. Shohamsteenen en steenen om in te zetten voor den bovenmantel en voor het borstschild. 8. En zij zullen Mij een heiligdom maken, opdat Ik wone in hun midden, 9. Geheel zooals Ik u toon de afbeelding der Woning en de afbeelding van al hare voorwerpen, en zoo zult gij maken. 10. En zij zullen maken eene arke van Shitta-hout; twee en een half el zij hare lengte, en anderhalf el hare breedte, en anderhalf el hare hoogte. 11 .En gij zult haar overtrekken met rein goud, van binnen en van buiten zult gij haar overtrekken; en gij

zult daaraan een gouden Krans manen ionuum. ... - ^ zult daarvoor gieten vier gouden ringen en die bevestigen aan hare vier pooten; twee ringen namelijk aan hare eene zijde en twee ringen aan hare andere zijde. 13. ^n ëü zult maken draagboomen van Shitta-hout en ze overtrek-

Sluiten