Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34. Telkens een gou- ■ den schel en een gra- ( naatappel, een gou- . den schel en een gra- . naatappel $an den zoom van bet onder- ' kleed rondom. 35. En ( Aharon zal het aan 1 hebben, om den dienst te verrichten, opdat het geluid ervan gehoord worde, wanneer hij komen zal in het heiligdom vóór den Eeuwige en wanneer hij eruit gaat, opdat hij niet sterve. 36. En gij zult maken een voorhoofdsplaat van rein goud, en daarop graveeren, zooals men een zegel graveert: heiligdommen voor den Eeuwige 37. En gij zult haar vastmaken aan eensnoervan purperblauwe wol, opdat zij zal zijn op de hoofdbedekking; aan de voorzijde der hoofdbedekking zal zij zijn. 3ö En zij zal zijn op het voorhoofd van Aharon, opdat

AViornn 7.9.1 on heffen

de misdaad der heiligdommen, die de kinderen israeis zuueu wijden bij al hunne schenkingen van heiligdommen; en ziji zal altijd rm '/'iin voorhoofd ziin, tot welgevallen voor hen, vooi den Eeuwi o-Q 39. En gij zult niet vakjes weven het hemd van linnen, en gij zult maken eene hoofdbedekking van linnen en een gordel zuit

S maken van kunstnaaldwerk. 40. En voor de zonen van Aharon zult gij maken hemden en gij zult gordels vooi hen make

Sluiten