Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veelvuldige barmhartigheid doet herleven, vallenden steunt, zieken geneest, geboeiden los maakt en Zijne trouw vervult aan hen, die in het stof slapen. Wie is als Gij, Heer van machtige daden! en wie evenaart U? O Koning, die doodt en doet herleven en hulp doet

nnforitMiifn»i I

In de bekeeringsdagen:

wie is als O ij, Vader der barmhartigheid ! die Zijne schepselen in barmhartigheid ten leven gedenkt.

uij zijt getrouw, om de dooden te doen herleven. Geloofd Gij, Eeuwige ! die de dooden ! doet herleven.

±Sij de herhaling van het gebed door den Voorlezer wordt hier de nrnf? gezegd.

Voorlezer.

Wij willen Uwen naam in de wereld heiligen, op de wijze, zooals men dien in de hooge hemelen heiligt; zooals door Uwen profeet geschreven is: de een riep den ander toe en zeide :

Voor lezer en gemeente.

Heilig, heilig, heilig de Eeuwige JcSo niN3ï " L"HP tflhp wnp Tsebaoth, de geheele aarde ver- . ''* L '*

vult Zijne eer. ' I "?

Voorlezer.

Alsdan doen zij (de O janmem en Chajjoth) met de stem van een groot, machtig en sterk gedruisch een geluid vernemen, ver¬

netten zich tegenover de Serajïem en spreken tegenover hen het «geloofd" uit:

Voorlezer en gemeente.

Geloofd de eer des Eeuwigen : lQipsa ""1133 "ma

van Zijne plaats! ** -IV

Sluiten