Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herhalen zij dit niet55), want in den stroom Dinur zinken en verdwijnen zij en altijd nieuwen als de eersten, ontstaan daaruit en juichen roem, lof en jubel voor God. En de boogvormige gewelven (hemelen) met de gevleugelde (engelen) jubelen in gezang en liederen en macht en gejuich. En de Seraphiem verheven boven alle Schinannim met zes vleugelen aan hun lichaam versierd5,i) zijn boven Hem, die op de Arowous troont, geplaatst en zingen voor Hem, die op den zetel troont, met ontzag, smeeken in hun gezang, om genade te vinden en heffen vóór het geheele hemelheir aan en een drieledig „heilig" zingen zij toe aan den Hooge en Verhevene, knielen en buigen bij scharen voor Hem, die vereerd wordt in de vergaderde menigte van de groepen der hemelsche wezens en geheiligd door de duizenden der tienduizenden der aardsche wezens.

De voorlezer herhaalt Tervolet alsdan:

De Eeuwige 57), de begeerde, de lust aller zielen, in Zijne schaduw wenschte ik te vertoeven om verademing te vin-

55) Vgl. Talmud Chagiga fol. 14a. — 56) Vgl. Jes. 6, 2.

') Naar alphabetische orde vervaardigd, terwijl tevens de beginwoorden dezer dichtstukken de achtereenvolgende woorden vormen van het vers nsan (Hoogl. 1, 14).

57) Vgl. Talmud Sabbath fol. 88b, lSt? ^3nC 'O '131 SstJ'NJozeroth II 3"

Sluiten