Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het tijdstip der koe en van het kalf [en beval hun], [een vertrek] in te richten tegenover [het in] een halfrond [gezeten Synhedrion], om deze (de koe) te bereiden naar het voorschrift der [Thora]rol, om te reinigen de onreinheid der in ballingschap weggevoerde (Israël)60). Zij dachten het plan uit, te bouwen omheinde huizen S7), sterk op naakte rotsen wegens eene mogelijke in den grond verborgen onreinheid. Daarheen bracht men vrouwen, die zwanger waren met kinderen, die dan aldaar geboren en gevoed werden, totdat zij groot geworden waren in kracht als helden. Waren zij dan opgegroeid als mannen, die goed kunnen spreken, dan bracht men hun krachtige stieren met sterke ribben, om krachtige jongelingen te kunnen dragen. Op haar legde men deksels, [en daarop stonden de knapen], zooals ieder bij zijn banier naaide teekens, om op den weg naar de Siloach 58) te komen. Zij mochten hunne voeten niet buiten de deksels steken, om niet eene bedekking te vormen

OVPl' Ha nnrpinhoirl \7c1n HnnHün

en de stiptste reinheid in acht te nemen naar de wetten. In hunne handen hadden zij steenen bekers om te vullen, om heilig water daarin te scheppen, het ontzondigingswater tot zijn doel daarin te nemen. Van daar trokken zij op naar het huis van den voorhof, opdat zij, nog rein van de dwa-

56) Vgl. Jesaia 49, 21. — 57) Vgl. Mischna Para Hoofdstuk 3 en Tosephta Hoofdstuk 3 : miiT n31 nSlJH }0 ityCD irj* iSx D'tPyö. — 58) Een stroom bij Jeruzalem.

Jozeroth III 5'

Sluiten