Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van wie gij weet, dat zij de Oudsten van het volk en zijne ambtslieden zijn; en neem hen naar de tent der samenkomst, opdat zij daar zich naast uplaatsen. 17. Dan zal Ik afdalen en daar met u spreken en afscheiden van den geest, die op u rust, en op hen leggen ; daarna zullen zij met u dragen den last van het volk en zult niet gij alleen dragen. 18. En tot het volk zult gij zeggen : bereidt u voor op morgen, dan zult gij vleesch eten; want gij hebt geweend ten aanhoore des Eeuwigen, zeggende: wie zal ons vleesch te eten geven, want goed ging het ons in Egypte; dan zal de Eeuwige u vleesch geven en zult gij eten. 1 ] 9. Niet één dag zult gij eten en niet twee ' dagen en niet vijf dagen en niet tien dagen en niet twintig , dagen; 20. Toteene • voile maand toe, totdat het u uit den

neus zal komen en het u tot walging zal zijn; ter vergelding daarvoor, dat gij den Eeuwige veracht hebt, die in uw midden is, en geweend hebt vóór Zijn aangezicht, zeggende: waarom zijn wij dan uit Egypte getrokken?

Sluiten