Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goten en onze oogen ; hebben niet gezien. 8. Schenk verzoening aan Uw volk Israël, dat Gij, Eeuwige, gelost hebt, en leg geen , onschuldig bloed in I het midden van Uw < volk Israël. Zoo zal 1 voor hen de bloed- 1 schuld verzoend worden. 9. Gij echter zult het onschuldige bloed wegruimen uit uw midden, wanneer gij zult doen wat juist is in de oogen van den Eeuwige. — 10. Wanneer gij ten strijde zult uittrekken tegen uwe vijanden, en de Eeuwige, uw God, hem in uwe macht zal geven, en gij maakt gevangenen van hem, 11. En gij ziet onder de gevangenen eene vrouw, schoon van gestalte, en gij verlangt naar haar en neemt haar u tot vrouw, 12. Dan zult gij haar brengen naar het binnenste van uw huis, en zal zij haar hoofdhaar afscheren

art Vinro nacrpl« VPr-

zorgen, 18. En van zich afleggen het kleed van haar gevangenschap en zitten in uw huis en haar vader en haar moeder beweenen een volle maand; en daarna kunt gij tot haar komen en haar huwen en zal zij u tot vrouw zijn. 14. En het zal geschieden : indien gij geen behagen in haar hebt, dan zult gij haar, overeenkomstig haar verlangen, laten heengaan,

Sluiten