Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen niet gedood worden wegens kinderen en kinderen zullen niet gedood worden wegens ouders; ieder zal wegens zijne eigene zonde gedood worden. 17. Gij zult niet buigen het recht van vreemdeling, van wees; en gij zult niet het kleed eener weduwe als onderpand nemen. 18. En gij zult gedenken, dat gij knecht waart in Egypte, en de Eeuwige, uw God, u van daar verlost heeft; daarom gebied Ik u, deze zaak te doen. 19. Wanneer gij uw oogst op uw veld afmaait en een garve vergeet op het veld, dan zult gij niet terugkeeren om haar te halen; den vreemdeling, den wees en der weduwe zal zij toebehooren; opdat de Eeuwige, uw God, u zegene bij al het werk uwer handen. 20. Wanneer gij uw olijfboom afslaat, zult gij na dit uw werk niet, iederen tak on¬

derzoeken ; den vreemdeling, den wees en der weduwe zal het toebehooren. 21. Wanneer gij uw wijngaard leest, zult gij na dit uw werk geen nalezing houden; den vreemdeling, den wees en der weduwe zal het toebehooren. 22. En gij zult gedenken, dat gij knecht waart in het land Egypte; daarom gebied Ik u, deze zaak te doen. — XXV. 1. Wanneer er twist mocht zijn tusschen

Sluiten