Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Oudsten, en zeggen: mijn zwager weigert voor zijn broeder een naam te doen opstaan onder Israël, hij wil jegens mij den zwagersplicht niet volbrengen. 8. En dan zullen de Oudsten van zijne stad hem ontbieden en hem toespreken; en staat hij dan op en zegt: ik wil haar niet huwen, 9. Dan zal zijne schoonzuster tot hem naderen ten aanzien van de Oudsten en zijn schoen van zijn voet trekken en vóór hem uitspuwen, en aanheffen en zeggen: zoo geschiede den man, die het huis van zijn broeder niet wil opbouwen. 10. En zijn naam worde genoemd onder Israël: huis van wien de schoen werd uitgetrokken. ] l.Wanneer mannen met elkander mochten twisten, en de vrouw van den een nadert, om haar man te redden uit de hand « van wie hem slaat.

en zij strekt haar hand uit en vat hem bij zijne schaamdeelen, 12. Dan zult gij haar hand afhouwen, uw oog zal niet sparen. 13. Gij zult in uw buidel niet tweeërlei weegsteenen hebben, een groote en een kleine. 14. Gij zult in uw huis niet tweeërlei Epha hebben, een groote en een kleine. 15, Een volkomene en juiste weegsteen zult gij hebben,

Sluiten