is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zullen nu weer aannemen dat er in de volume-eenheid eenheden der electrische vloeistof aanwezig zijn Dan is

P — P

s

de kracht die op deze N eenheden werkt, en de kracht wordt per eenheid electriciteit

F -P-P'

Ns '

Om dit in een eenvoudiger vorm te brengen, stellen wij i nu vast dat de getalwaarde van den potentiaal N maal kleiner zal zijn dan die van den druk. Wij zullen in het algemeen den potentiaal door de letter V voorstellen. Heeft hij in de punten k en k' de waarden V en V', dan is

V = P V' — £■'

N' N'

zoodat

V V~V'

F ~ —7— • V (4)

wordt.

De kracht F die wegens de potentiaal- of drukverschillen op de eenheid electriciteit werkt, wordt de electrische kracht genoemd. Blijkens de vergelijking (4) wordt hij door het potentiaalverval per lengte-eenheid bepaald.

Men noemt F ook wel de sterkte van het electrisch veld. § 432. Verband tusscheu de electrische kracht en de dielectrische verplaatsing. Het is nu de electrische kracht die de in het dielectricum aanwezige vloeistof uit den evenwichtsstand, en wel in het beschouwde voorbeeld naar rechts diijft. Wij stellen ons voor dat door die verplaatsing de dielectrische veerkracht wordt opgewekt en nemen aan dat deze des te sterker werkt, naarmate de verplaatsing uit den evenwichtsstand meer bedraagt. Het is duidelijk dat de verplaatsing met de electrische kracht zal toenemen; wordt deze grooter, dan zal eerst bij een grootere uitwijking der vloeistofdeeltjes uit den evenwichtsstand de dielectrische veerkracht evenwicht maken met de voortstuwende kracht.

Het is nu gebleken dat men van de verschijnselen rekenschap kan geven wanneer men onderstelt dat de dielectrische