Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den potentiaal 0 worden gehouden. Zij V' de potentiaal van B

en V die van C. Het electrisch veld tusschen B en C wordt door bet potentiaalverschil V' — V bepaald en men heeft op het oppervlak van B een lading

e = C' (V' — V), . . (25) waarbij C' een grootheid is, die van den stand van B in de holte afhangt. Op den binnenwand van C heeft men een gelijke en tegengestelde lading — é. Daarentegen

hangt het electrisch veld buiten O van den potentiaal V af; op het buitenoppervlak van C bevindt zich een lading die kan worden voorgesteld door

« = 0 V, (26)

waarbij C door den stand van den hollen geleider ten opzichte van de omringende voorwerpen bepaald wordt. De geheele lading van C, binnen- en buitenwand sameugerekend, is

e — e'.

b. btel nu dat de holle conductor C eerst geen lading had en dat men aan B door een daaraan verbonden draad die door een opening in C naar buiten loopt, een lading e heeft toegevoerd, of wel dat men den reeds geladen conductor B door een opening binnen C heeft gebracht (welke opening men daarna met een plaatje, aan een isoleerend handvat bevestigd, kan sluiten). Om de gedachten te bepalen, zullen wij onderstellen dat e' positief is.

Daar de totale lading van den buitensten conductor 0 is gebleven, heeft men

e — e' = 0, e — e',

en dus, blijkens (26)

■tr e'

q (27)

Hieruit volgt dat de potentiaal van den buitensten conductor

Sluiten