is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overeen met het overbrengen van water met behulp van < jakjes. In zulk een geval waarin lading wordt meegevoerd or een lichaam of lichaampjes die er de dragers van zijn spreekt men van een convectiestroom. Volgens de electronentheone is nu wel beschouwd, elke geleidingsstroom een con-

TZl '' eIectronen ziJn de dragers, vergelijkbaar met de bakjes waarmee wij het water kunnen overbrengen.

Wij moeten hierbij opmerken, vooreerst dat wij een verplaatsingsstroom in den aether (§ 424) niet als een beweging Vdn electi onen beschouwen en ten tweede dat wij een geleidingsstroom nog op verschillende wijzen kunnen opvatten.

Wanneer een lichaam dat met het rechteruiteinde van een van links naar rechts loopenden metaaldraad verbonden is

lir r lading krÜgt' Zegge" W«' e" aaD spraaki Zul e" ons houden, dat in dien draad een stroom

"eliikhP f maar 6r ZijD "U nog schillende

rTff kunnen alleen P°sitieve electronen naar

chts gaan, of wel alleen negatieve naar links, of eindelyk gelijktijdig positieve deeltjes naar den eenen en negatieve naar den anderen kant. De waarneming dat het met den draad verbonden lichaam een positieve lading krijgt stelt

"en tefrirUkelijk T* Staat tusschen deze drie opvattingen te beslissen. Ook wanneer men andere uitwerkingen van

den stroom in aanmerking neemt, is het moeilijk de zaak mt te maken ; in ieder geval kan dat niet met behulp van de verschijnselen die wij in dit boek bespreken en blijven wij dus vrij, ons van de eene of de andere beschouwingswijze schehikTwt^bovendien mogen wij, wanneer ons dat wen-

"oeltf troeren0 W86r "* * "'e°™ <"*

Iets dergelijks geldt in andere gevallen. Gebruiken wij b. v een der uitdrukkingen „dat aan een lichaam positieve lading wordt medegedeeld", „dat het negatieve lading verliest" dat het positieve electriciteit krijgt", of eenvoudig dater' £ tnc.te.t aan wordt toegevoerd-, dan mogen wVdirbJ Tn-

lichaam T b6We8lns der vloeistof naar het

chaam toe, 1 aan een beweging van positieve electronen