is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.

ELECTRISCIIE STROOMEN.

§ 481. Aanhoudende electrische stroom en. Bij de opzettelijke beschouwing van de beweging der electriciteit doen wij het best met die gevallen te beginnen, waarin een geleiddraacl onophoudelijk op dezelfde wijze door een stroom xoordt doorloopen. Om dit te verwezenlijken moet men voortdurend electriciteit aan het eene einde toevoeren en aan het andere einde onttrekken. Men kan daartoe de uiteinden met de polen van een electriseermachine of een galvanisch element verbinden.

Een blijvende electrische stroom kan vergeleken icorden met de vloeistofberceging die in een nauwe buis bestaat als men tusschen de uiteinden een standvastig drukverschil onderhoudt. Met dit laatste komt het potentiaalverschil tusschen de uiteinden van den geleiddraad overeen, een verschil, dat men met oen quadrantelectiometer kan aantoonen. ^Vanneer men op de in Fig. 408 aangegeven

wijze de polen van een element E dooreen „sluitdraad" D vereenigt, en bovendien in verband brengt met de quadrantenparen van een electrometer O, vertoont deze een blijven-

den uitslag, die echter, om een reden die later zal besproken woiden, kleiner is dan de uitslag dien men krijgt, als de draad D wordt weggelaten.

Terwijl bij deze proef in den draad D een blijvende stroom